Niet-geconventioneerd

Laura Steen

Kinesiste

Specialisaties

  • Manuele Therapie
  • Sportkinesitherapie

Meer info

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
FAC Kamgebouw
Koning Albert I laan 1/5 - Bus 1
8200 Brugge
pvc.west-vlaanderen@health.fgov.be

Riziv-nummer: 5-36097-22-527
Ondernemingsnummer: BE0549.919.931