Welkom bij kinderkine De Krokus!

Kine De Krokus is gespecialiseerd op verscheidene vlakken in kinesitherapie bij kinderen. U kan bij ons ondermeer terecht voor ademhalingskine en luchtweginfecties, maar ook voor ontwikkelingsbegeleiding, psychomotoriek, schrijfmotoriek enz.

Kinderen ontwikkelen op allerlei vlakken zoals motorisch, mentaal, sociaal-emotioneel door te bewegen en te spelen. Bij de meeste kinderen gebeurt dit spontaan en bij andere kinderen kan er sprake zijn van vertraagde of afwijkende ontwikkeling door het feit dat ze vastzitten in een bepaalde fase van hun ontwikkeling. Deze kinderen kunnen dan baat hebben met kinesitherapeutische begeleiding.

Wij als kinesitherapeuten hebben de nodige kennis en ervaring om elk kind op een aangepaste manier te begeleiden.

Onze aanpak

Enkele kinesitherapeuten in onze groepspraktijk zijn geschoold in pediatrische kinesitherapie om baby's en kinderen te behandelen. Kinderen vragen een totaal andere aanpak dan volwassenen. Bij kinderen worden specifieke behandelingsmethodes gebruikt. Daarnaast is het in bepaalde gevallen ook van belang om de ouders en omgeving van het gezinsleven hierbij te betrekken. Een kind leeft altijd in een gezinscontext.

Op regelmatige tijdstippen wordt de therapie van uw kind overlopen en indien nodig aangepast. Meestal worden behandelingen bij ons in de praktijk te Zedelgem gedaan, maar indien noodzakelijk komen wij ook aan huis, op school of in de crèche.

Wij hechten er veel belang aan dat een kind zich op zijn gemak voelt bij de therapeuten en in onze kinepraktijk. Wij beschikken over een leuke kinderspeelhoek voor de allerkleinsten.
Welke behandelingen bieden we aan

Kine De Krokus is een jong en dynamisch team dat weet van aanpakken. Onze kinesitherapeuten zullen de noden en mogelijkheden van uw kind altijd als individueel streefdoel voor ogen houden. Wij beschikken over een team van zes personen die met veel enthousiasme en dynamiek binnen hun specialiteit de gezondheid van uw kind waarborgen. Alles gebeurt steeds in overleg met ouders. Ook de opvolging van uw kind wordt verzekerd.

Wil je weten hoe we te werk gaan of zoek je informatie over de verschillende behandelingen? Contacteer ons gerust voor professioneel advies.